Darželio taryba
2018-10-19

Darželio taryba

     Darželio taryba yra aukščiausia darželio savivaldos institucija.Taryba telkia darželio tėvus, mokytojus, vietos bendruomenę demokratiniam darželio valdymui, padeda spręsti darželio aktualius klausimus, atstovauja darželio direktoriui teisėtiems darželio interesams. Darželio taryba renkama dviems metams. Į tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus) deleguoja visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus-mokytojų taryba, bendruomenės atstovus-darželio darbuotojų susirinkimas.

Šiuo metu darželyje veikia šios sudėties darželio taryba:

Pirmininkas: Rasa Milašienė, ,,Kiškučių" gr. tėvų atstovas, tel. 861526607.

Sekretorė: Jurgita Palšauskienė, auklėtoja metodininkė, tel. 867255523.

Nariai: Erika Verenienė, priešmokyklinės grupės auklėtoja, tel. 862554859

          Janina Povilavičienė, pavaduotoja ūkio reikalams, tel. +37067125691.

           Daiva Bondzinskienė, auklėtojos padėjėja, tel. +37067216703

           Airida Petraitienė, ,,Kiškučių" gr. tėvų atstovas, tel.mob. 860440896.

Nuorodos