Prioritetinės veiklos kryptys
2018-07-19

Prioritetinės veiklos kryptys

Ugdymo proceso kokybės gerinimas

 Darželio bendruomenės narių kompetencijų tobulinimas

 Saugių ir sveikų edukacinių aplinkų kūrimas

Nuorodos