Nuomojamos patalpos
2018-07-19

 

 

 

NUOMOJAMOS PATALPOS

Darželyje 2015-2016 mokslo metams nuomojamos metodinio kabineto patalpos būreliams:

Eil.

Nr. 

Nuomos patalpos

pavadinimas 

Nuomininkas (įstaigos ar

fizinio asmens pavadinimas)

Plotas kv.m. Veikla

Kaina už visą nuomojamą 

laikotarpį valandomis

Užimtumas (Data ir laikas)

1.

Metodinis kabinetas

(sporto salė)

 

Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“

24  Anglų kalbos užsiėmimai

90 EUR už30 val.

2016 m. sausio-gruodžio mėnesiais

Kiekvieną penktadienį 16.15-17.00 val.

2.

Metodinis kabinetas

(sporto salė)

Kauno vaikų darželis

„Raudonkepuraitė“ 

24 Šachmatų būrelis

100 EUR už 33 val.

2017 m. sausio-gegužės mėnesiais

Kiekvieną trečiadienį

16.15-17.00 val.

3.

 

 

 

 

 

 

Metodinis kabinetas

(sporto salė)

Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“ 24

 

Karate

53 EUR už 13 val.

2017 m. sausio-gegužės mėnesiai

Kiekvieną antradienį

16.15-17.00 val.

 

 

 

 

Nuorodos