Priimamojo darbo laikas
2018-07-19

Priimamojo darbo laikas

Savaitės diena

Priėmimo valandos

Priima

Pirmadieniais

Penktadieniais

8-11 val.                                    

14-15.30 val.

Direktorė

Pirmadieniais-penktadieniais

9-11 val.

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Pirmadieniais -penktadieniais

10-12 val.

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

Pirmadieniais-penktadieniais

8-10 val.

Dietistė

Darželyje už vaikų priėmimo į ikimokyklines ir priešmokyklinę grupę duomenų bazės tvarkymą ir tėvų (globėjų) prašymų, dėl vaikų priėmimo, registravimą elektroninėje bazėje ir jų saugojimą atsakinga raštvedė Audronė Černiauskienė.

Jos darbo laikas:

Darbo dienomis 8 – 12 val.

Nuorodos