Vizija, misija
2018-07-19

MISIJA

Teikti neformalųjį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą Kauno miesto 3–7 metų amžiaus vaikams keturiose skirtingo vaikų amžiaus grupėse, diegiant Geros pradžios metodiką, nuolat tobulinant tarpinstitucinius ryšius ir siekiant aukšto vaikų kalbos ir raštingumo lygio.

VIZIJA

Tapti darželiu, kuris iš kitų ikimokyklinių įstaigų išsiskirtų aukštu vaikų kalbos ir raštingumo lygiu, užtikrinančiu asmeniui visavertę raišką, bendravimo ir kūrybos laisvę, prisidėtų prie vaiko pasirengimo (brandinimo) mokyklai, turėdami reikalingo lygio pasaulio suvokimą ir intelektualinį pasirengimą mokymuisi.

Nuorodos