Darbuotojų sąrašas
2018-10-19

Pedagogai

 Vaikų darželyje „Raudonkepuraitė“ dirba   10 pedagogų : ikimokyklinio ugdymo auklėtojos, priešmokyklinio ugdymo pedagogės, meninio ugdymo (muzikos) mokytoja, logopedė ir neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytoja. Visi darbuotojai dirba pagal darbo sutartis.

Eil. Nr.

Pedagogo vardas, pavardė, telefono numeris, el.paštas.

Išsilavinimas, specialybė

Kvalifikacinė kategorija

         Pareigos

1.

Jurgita Palšauskienė    867325374 jurgita.palsauskiene@gmail.com

 

aukštasis, pradinio mokymo pedagogika

priešmokyklinio ugdymo pedagogo metodininko

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

2.

Edita Povilaikienė          868377482 povilaikiene.edita297@gmail.com

aukštasis, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos

metodininko

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

 

3.

Ingrida Matusevičienė 868382739 ingrida.matuseviciene@gmail.com

aukštasis, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos

vyresniojo auklėtojo

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

4.

 Erika Verenienė              868382739  erikutefilologija@gmail.com

 aukštasis, studijuoja ikimokyklinį ugdymą

-

priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

5.

Jurgita Dabašinskienė 8683822758   jurgagm@gmail.com

aukštasis

 

-

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

6.

Gita Gvazdaitienė           868377482     gitagvaz@gmail.com

 

aukštasis, ikimokyklinio auklėjimo

vyresniojo auklėtojo

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

 

SPECIALISTAI

Eil. Nr.

Pedagogo vardas, pavardė, telefono numeris, el.paštas

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

Pareigos

1.

Gitana Svidraitė 860172227 darzelis@rkepuraite.lt

aukštasis, specialiosios pedagogikos (logopedijos)

metodininko

logopedė

2.

Lina Vorobjovienė 860172227 darzelis@rkepuraite.lt

aukštasis,     bendrosios muzikos didaktika

 muzikos mokytojo eksperto

meninio ugdymo (muzikos) mokytoja

3.

Ingrida Lavinskienė 860172227 lingridd@gmail.com

aukštasis, sporto magistro l.kūno kultūros mokytojo

vyresniojo kūno kultūros pedagogo

neformaliojo ugdymo mokytoja (kūno kultūros)

4.

Asta Savickienė 860172227 darzelis@rkepuraite.lt

aukštasis,edukologijos magistro laipsnis

vyresniojo muzikos mokytojo

meninio ugdymo (muzikos) mokytoja

Nuorodos