Istorija
2018-10-17

DARŽELIO ISTORIJA

1948 metais įsteigtas vaikų darželis

1992 metais pasirinkta humanitarinio ugdymo kryptis.

1992 metais įsteigtas 0,5 etato vyriausiojo auklėtojo.

1993–1997 metais vyr. auklėtoja Audronė Bukmanaitė organizavo eksperimentą „Rašytinės kalbos prielaidų formavimas vaikų darželyje“ 4–7-aisias gyvenimo metais“. Eksperimentiniam darbui vadovavo socialinių mokslų daktarė B. Grigaitė

1994-05-12 darželiui suteiktas pavadinimas - Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“.

1994 metais prioriteto tvarka auklėtojos įgijo kvalifikacines kategorijas.

1994 metais įsteigtas 0,5 etato logopedo.

1995 metais skirta papildomai 0,5 etato logopedo.

2003 metais įsteigta 0,5 etato kūno kultūros pedagogo.

2005 metais pradėta diegti „Geros pradžios“ metodika.

2005 metais įsteigta 2,0 etato auklėtojo asistento.

2008 metais įsteigta 0,25 etato psichologo.

 

VADOVAI

1948-03-01 darželio vedėja – Elena Poniškaitienė.

1969–2000 m. darželio vedėja – Nijolė Stuinienė.

Nuo 2000-08-02 darželiui vadovauja direktorė – Diana Dūdėnienė.

PEDAGOGAI

Ilgiausiai darželyje dirbusios auklėtojos:

  • Nijolė Kulvinskaitė (1970–2000 m.)
  • Irena Dovydauskienė (1967–2005 m.)
  • Ambrazina Griciuvienė (1986-2015 m.)
  • Almonė Čiučiulkienė (1970-2017m.)

Nuorodos