Naujienų prenumerata
Naujienų prenumerata
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas 

TEISĖS AKTAI

1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23 593; 2003, Nr. 63 2853); www.smm.lt  

2. Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija www.smm.lt  

3. Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai"  www.sam.lt

4. Vaiko teisių konvencija ratifikuota 1995 liepos 3d. Nr.I-983, Vilnius. www.smm.lt

 

MAITINIMO ORGANIZAVIMAS IR MOKESTIS UŽ DARŽELĮ

Maitinimo kainos
Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose aprašo pakeitimo
Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose
Dėl atlyginimo dydžio už vaikų išlaikymą darželyje
ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Informacija atnaujinta: 2016-03-29 15:58:30
© Kauno vaikų darželis Raudonkepuraitė Tel./faks.: 8-37 423214; 8-601 72227 | El. paštas: darzelis@rkepuraite.lt