Teisės aktai
2018-07-19

TEISĖS AKTAI

1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23 593; 2003, Nr. 63 2853); www.smm.lt  

2. Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija www.smm.lt  

3. Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai"  www.sam.lt

4. Vaiko teisių konvencija ratifikuota 1995 liepos 3d. Nr.I-983, Vilnius. www.smm.lt

 

MAITINIMO ORGANIZAVIMAS IR MOKESTIS UŽ DARŽELĮ

Maitinimo-paslaugos-sprendimas (0.09 MB)
Dėl maitinimo organizavimo pa (0.12 MB)
Dėl maitinimo organizavimo.do (0.21 MB)
mokescio tvarkos aprasas (pake (0.07 MB)
mokestis.doc (0.04 MB)
Nuorodos